Kylätalon vuokraustoiminnan ehdot

Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry vuokraa käytössään olevaa Kyläsaaren Kylätaloa yksityiskäyttöön viikonloppuisin ja muina ajankohtina, kun talossa ei ole muuta toimintaa. Tähän on listattu vuokraustoiminnan yleiset periaatteet:

 1. Vuokravaraus on tehtävä Kylätalon päivystäjällä olevaan varauskirjaan. Kirjaan merkitään vuokraajan nimi ja puhelinnumero, sekä tilat, jotka halutaan varata. Varaus tehdään soittamalla yhdistyksen päivystävään puhelimeen 044-33 11 759. Päivystäjä päivittää tilan varatuksi myös nettisivuilla olevaan kalenteriin.
 2. Peruutus on tehtävä viimeistään kuukautta ennen vuokrausajankohtaa.
 3. Vuokrasopimuksen tekemistä varten vuokralaisen on otettava yhteyttä yhdistyksen päivystäjään vähintään kahta viikkoa ennen vuokrausajankohtaa, jolloin sovitaan vuokrasopimuksentekoaika sekä avaimen luovutus. Avaimen palauttamisesta sovitaan päivystäjän kanssa tapauskohtaisesti.
 4. Vuokraaja vastaa kylätalon irtaimistosta vuokrausaikanaan. Rikkoontuneista esineistä on ilmoitettava viipymättä yhdistykselle.
 5. Vuokralainen vastaa talon siivouksesta vuokra-aikansa puitteissa. Talo on jätettävä samaan kuntoon, kuin se oli käytön alkaessa. Kuraa tai tahmeita jälkiä ei saa olla lattioilla, sillä arkisin tiloissa ollaan sukkasillaan. Siivouksen laiminlyönnistä peritään sakkomaksu sekä siivouksesta aiheutuneet kustannukset.
 6. Vuokralaisen on oltava vähintään 30-vuotias. Jos tätä nuoremmat henkilöt haluavat käyttää taloa, on heillä oltava yli 30-vuotias valvoja, joka ottaa vastuun talon käytöstä.
 7. Vuokra on maksettava yhdistyksen tilille FI42 570139 449717 09 viikkoa ennen vuokrausajankohtaa. Kylätalon avainta ei luovuteta ennen kuin vuokra on kokonaisuudessaan maksettu..
 8. Kaikille avoimeen toimintaan kylätaloa voidaan vuokrata veloituksetta. Tästä päättää tapauskohtaisesti yhdistyksen hallitus.
 9. Tapahtumajärjestäjien tulee huolehtia siitä, että kaikessa mainonnassa näkyy tapahtuman järjestävä taho.
 10. Vuokraaja vastaa siitä, että vuokra-aikana kylätalossa noudatetaan voimassaolevia viranomaisten ohjeistuksia.
 11. Vuokrahinta sisältää yhden n. 15 min pituisen kylätalon näyttökerran.