Kyläsaaren kiinteistönomistajat on laatinut kannanoton Yyterin osayleiskaavaan liittyen.

Alla listattuna Kyläsaaren ja sen lähialueiden elinvoiman kannalta kaavan viisi suurinta ongelmaa, sekä niihin korjausehdotuksen. Kannanotto on toimitettu K-market Kyläsaareen myös alueen asukkaiden allekirjoitettavaksi. Allekirjoitettu kannanotta toimitetaan Porin kaupunkisuunnitteluun 2.9.2021.

1 Uudenniityntien tasoristeyksen poistaminen

 • Matka autolla Kyläsaareen kaksinkertaistuu.
 • Alueen vetovoiman pienenee, niin asukkaille, kuin yrityksillekin.
 • Vähentyvä asiakasvirta kaupalla uhkaa koko kaupan kannattavuutta.
 • Koululaisten kulkeminen Uudestaniitystä Kyläsaaren kouluun sekä Meri-Porin yhtenäiskouluun vaikeutuu.
 • Joukkoliikenteen sovittaminen alueen tarpeisiin on muutoksen jälkeen mahdotonta.
 • Muutos lisää liikennettä ja meluhaittoja Kokemäensaarentien lähialueiden kohdalla.

Korjausehdotus

 • Metsäkulman tasoristeyksen siirtäminen Kyläsaaren asematien kohdalle (katso kartta).
 • Liikenteen johtaminen Metsäkulmanraitilta Kyläsaaren asemantien radan alitukseen.
 • Muutoksilla poistuisi tarve Uudenniityntien eritasoratkaisulle kevyelle liikenteelle.

2 Iso-Riuttantien katkaiseminen

 • Kasvava liikenne Mörtintiellä. Mörtintiellä on koulu, leikkipuisto, lähiliikuntapaikka, varaus päiväkodille ja kylätalo. Lisäksi muita suunnitelmia Kylätalon ympärille.

Korjausehdotus

 • Kartassa numerolla 2 piirretty Kyläsaaren asematieltä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden kiertävä uusi kehätie Kyläsaarentielle. Kokemäensaarentien suunniteltua jatketta voisi myös hieman suoristaa uuden tien suuntaiseksi. Tien sijainti suuntaa-antava ja voidaan sijoittaa myös aivan pellon reunaan.Tutkimustemme mukaan ja maanomistajien kommentteja kuunnellen olemme päättäneet ehdottaa Iso-Riuttantien säilyttämistä Yyterin osayleiskaavassa lähes ennallaan. Iso-Riuttantien ja Kyläsaarentien risteyksen kohtauskulmaa tulisi muuttaa turvallisemmaksi. Iso-Riuttantiellä olevia kulttuurihistoriallisia aittoja voidaan tarvittaessa siirtää muutamilla metreillä, jotta tielle saadaa lisää leveyttä. Mikäli Uudenniityntien tasoristeys siirretään asematielle, Iso-Riuttantien liikenne (myös kevyt liikenne) vähenee huomattavasti ja bussiliikenne ja Uuteenniittyyn suuntautuva liikenne loppuu. Tällä perusteella olemme päätyneet siihen, että tie voidaan hyvin pitää nykyisellä paikallaan pienillä muutoksilla. 
  Lisätty 30.1.2022 ja toimitettu lisäys kannanottoon kaavaa valmistavalle virkamiehelle:

3 Uudenniityn tasoristeyksen poisto

 • Kulku Uudestaniitystä, Kyläsaaresta, Metsämaalta, Enäjärveltä Uudenniityn teollisuusalueelle, Paarnooriin, metsähautausmaalle vaikeutuu merkittävästi. Myös rinnakkaistien käyttö Uudestaniitystä Pihlavan suuntaan estyy.

Korjausehdotus

 • Valtatie 2 alitus myös autoliikenteelle

4 Enäjärven tasoristeyksen poistaminen

 • Tasoristeyksen poistamisen myötä, alueen asukkaiden (Kyläsaari, Enäjärvi, Metsämaa) kulku vaikeutuu Enäjärvi -järvelle. Radan yli kulkee myös luontopolku, jonka kulkeminen estyy.
 • Metsäkulman eristetään täydellisesti ja jätetään “pussin” pohjalle.

Korjausehdotus

 • Junaradan alitus vähintään henkilöliikenteelle.
 • Tämä henkilöliikenteen alitus säästyisi Uudenniityn alituksen siirtyessä Kyläsaaren asemantien kohdalle

5 Metsäkulman risteyksen poistaminen vt2.

 • Metsäkulman eristäminen Pihlavasta ja kaikilta järkeviltä liikenneyhteyksiltä
 • Alueelle täydellinen kuolinisku

Korjausehdotus

 • Mikäli Enäjärven länsipuolelta rinnakkaistien vetäminen pihlavan eritasoliittymään ei ole mahdollista, niin risteykseen on rakennettava valtatie 2 alitus.