Kyläsaaren kiinteistönomistajat on laatinut kannanoton Yyterin osayleiskaavaan liittyen.

Alla listattuna Kyläsaaren ja sen lähialueiden elinvoiman kannalta kaavan viisi suurinta ongelmaa, sekä niihin korjausehdotuksen. Kannanotto on toimitettu K-market Kyläsaareen myös alueen asukkaiden allekirjoitettavaksi. Allekirjoitettu kannanotta toimitetaan Porin kaupunkisuunnitteluun 2.9.2021.

1 Uudenniityntien tasoristeyksen poistaminen

 • Matka autolla Kyläsaareen kaksinkertaistuu.
 • Alueen vetovoiman pienenee, niin asukkaille, kuin yrityksillekin.
 • Vähentyvä asiakasvirta kaupalla uhkaa koko kaupan kannattavuutta.
 • Koululaisten kulkeminen Uudestaniitystä Kyläsaaren kouluun sekä Meri-Porin yhtenäiskouluun vaikeutuu.
 • Joukkoliikenteen sovittaminen alueen tarpeisiin on muutoksen jälkeen mahdotonta.
 • Muutos lisää liikennettä ja meluhaittoja Kokemäensaarentien lähialueiden kohdalla.

Korjausehdotus

 • Metsäkulman tasoristeyksen siirtäminen Kyläsaaren asematien kohdalle (katso kartta).
 • Liikenteen johtaminen Metsäkulmanraitilta Kyläsaaren asemantien radan alitukseen.
 • Muutoksilla poistuisi tarve Uudenniityntien eritasoratkaisulle kevyelle liikenteelle.

2 Iso-Riuttantien katkaiseminen

 • Kasvava liikenne Mörtintiellä. Mörtintiellä on koulu, leikkipuisto, lähiliikuntapaikka, varaus päiväkodille ja kylätalo. Lisäksi muita suunnitelmia Kylätalon ympärille.

Korjausehdotus

 • Kartassa numerolla 2 piirretty Kyläsaaren asematieltä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden kiertävä uusi kehätie Kyläsaarentielle. Kokemäensaarentien suunniteltua jatketta voisi myös hieman suoristaa uuden tien suuntaiseksi. Tien sijainti suuntaa-antava ja voidaan sijoittaa myös aivan pellon reunaan.

3 Uudenniityn tasoristeyksen poisto

 • Kulku Uudestaniitystä, Kyläsaaresta, Metsämaalta, Enäjärveltä Uudenniityn teollisuusalueelle, Paarnooriin, metsähautausmaalle vaikeutuu merkittävästi. Myös rinnakkaistien käyttö Uudestaniitystä Pihlavan suuntaan estyy.

Korjausehdotus

 • Valtatie 2 alitus myös autoliikenteelle

4 Enäjärven tasoristeyksen poistaminen

 • Tasoristeyksen poistamisen myötä, alueen asukkaiden (Kyläsaari, Enäjärvi, Metsämaa) kulku vaikeutuu Enäjärvi -järvelle. Radan yli kulkee myös luontopolku, jonka kulkeminen estyy.
 • Metsäkulman eristetään täydellisesti ja jätetään “pussin” pohjalle.

Korjausehdotus

 • Junaradan alitus vähintään henkilöliikenteelle.
 • Tämä henkilöliikenteen alitus säästyisi Uudenniityn alituksen siirtyessä Kyläsaaren asemantien kohdalle

5 Metsäkulman risteyksen poistaminen vt2.

 • Metsäkulman eristäminen Pihlavasta ja kaikilta järkeviltä liikenneyhteyksiltä
 • Alueelle täydellinen kuolinisku

Korjausehdotus

 • Mikäli Enäjärven länsipuolelta rinnakkaistien vetäminen pihlavan eritasoliittymään ei ole mahdollista, niin risteykseen on rakennettava valtatie 2 alitus.