Kyläsaaren kiinteistönomistajat ry – eettiset ohjeet

Yhdistys toimii alueensa asukkaiden ja Porin kaupungin välisenä yhteistyöelimenä kehittäen asukkaidensa asumisen, liikkumisen ja viihtymisen mahdollisuuksia.

Yhdistys toimii tasapuolisesti alueensa (Kyläsaaren kaupunginosa, sekä ympäröivät haja-asutusalueet (Kokemäensaaren kylä) hyväksi unohtamatta edunvalvonnassa naapurikaupunginosia.

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Yhdistys toimii oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti eikä hyväksy mitään syrjintää liittyen ikään, etniseen taustaan, sukupuoleen tai varallisuuteen.