Tervehdys kyläsaarelaiset!

Aloitan vuoden 2018 alusta uutena Kyläsaaren Kiinteistönomistajien puheenjohtajana. Haluan kiittää Minnaa ja yhdistyksen hallitusta hyvästä työstä kyläläisten hyväksi. Toivon kyläläisiltä yhteydenottoja minuun tai hallituksen jäseniin uusilla ideoilla kylätalon tai kylämme kehittämiseen juhlavuotenamme. Kyläsaaren sydämessä on vanhasta koulusta kyläläisten talkootyönä kunnostettu Kylätalo, joka on täynnä toimintaa. Taloa käyttävät niin lapset, nuoret kuin ikäihmisetkin. Talo on hieno osoitus kyläläisten talkoohengestä ja yhdessä tekemisestä. Myös talon ylläpito vaatii jatkuvaa vapaaehtoistyötä. Talon toimintojen jatkumisen kannalta on tärkeää, että taloa ylläpitävä yhdistys, Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry jatkaa aktiivista toimintaansa.


Viime vuosina Kylätalon ympäristöä on siistitty mm. kunnostamalla ulkorakennus, piha-alue ja kylätalon ja leikkipuiston välinen alue. Kyläsaaren Kiinteistönomistajat tekivät vuonna 2011 lähiliikuntasuunnitelman Kyläsaaren liikuntamahdollisuuksien jalostamiseksi. Nyt pitkään odotettu lähiliikuntapaikka koulun yhteyteen on viimein realisoitumassa vuonna 2018. Kyläsaaren kehitys on näiltä osin näyttäytynyt varsin positiiviselta ja aktiivisella yhdistystoiminnalla on ollut siihen suuri merkitys.

Jarmo Huhtasalo
Puheenjohtaja
Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry
Kyläsaari 27.11.2017